animated flame Pictures, Images and Photos

 
tharmasalai
 

எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க வள்ளல் மலரடி வாழ்க வாழ்க

  arutperunjothi arutperunjothi thaniperunkarunai arutperunjothi
  

 

27-03-2013       பங்குனி உத்திரம் அன்னதானம் இராமநாதபுரம்,நடைபெறும் இடம் அருணாசலா உணவகம் வண்டிக்காரத்தெரு,,,,,,

Vallalar Orphanage homes

 

 

Seshadri Home

Seshadri Memorial Hall is located center of Ramnad City. It used to be a library but the VUMT got it for lease for running the Orphanage. This building acts as a main administrative office for all other orphanage homes. The place has a small library where you get books on Vallalar and CDs.

 

 vallalar universal mission trust
12/mugavai oorani west,
Ramanathapuram..623501
phone: +91(4567)220278
monthly poosam dates 2013-2014


இன்னர்வீல்

innerwheel award

 உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசுவோர் உறவு கலவாமை வேண்டும்

 

 

 

Dhaya Home

This place is located in Kenikarai, Ramnad and situated near DeviPattinam Road East. This land was donated by the generous man Salem Thiru A.K.Jeeva Rathinam D.R.O., and along with his relatives. For Vallalar, they donated the land with the generous heart for having it as elder care home. In front of Dindigul Swami Saravanandha , this home got opened and he initiated the service. 

 

ஜீவகாருண்யமே மோட்சவீட்டின் திறவுகோல்

  

  

காட்டுயர் அணைமேல் இருக்கவும் பயந்தேன் , காலின்மேல் கால்வைக்கப் பயந்தேன்

 UttaraKosa Mangai

 This place is located 17kms from Ramnad and situated near Thiru Uthara Kosa Mangai temple's north car street. This is also a old building which belongs to royal family of Rameswaram Samasthanem and it was used to be thier guest house. Now it is leased out from one of the royal decedent honorable RKB Rajeswari Ammal for running Food Service cum Orphanage home. After the renovation work the build is opened on 28-12-2003 and lighted by Thiru Sathu Muthaiah.

Mrs. Rathinammal is the responsible person
It is about 2000sqft building.
Everyday 8kgs of rice is boiled in water like soup and distributed to the poor people on that area.

Vallalar Universal Mission Trust
Thiru Uttarakosa mangai,
Ramnad Taluk & District,
Tamil Nadu, India
Phone: +91 (4567)-256444

என்மார்க்கம் இறப்பொழிக்கும் சன்மார்க்கம்தானே....வள்ளலார்

 

 Gnana Sabai Home

 This place is located northern side 27kms from Ramnad and situated on the bank of Vaigai River and near the river mixes to Indian Ocean. The land is about 2.5acres. It is a very calm and beautifull place and Vallalar devotees come for doing meditation and services atleast once in a year.

Vallalar Universal Mission Trust
Atrangarai village post,
Ramnad Taluk and District,
Tamil Nadu, India.
Phone +91(4567)-266997

 செத்த பிறகு சிவலோகம் வைகுந்தம்

           சேர்ந்திடலா மென்றே எண்ணியிருப்பர்

பித்தமனிதர் அவர் சொலும் சாத்திரம்

            பேயுரை யாமென்றிங் கூதேடா சங்கம்....

 

 

 


 

 

Vallalar Universal Mission Trust Ramanathapuram
பெருவயல் ஆறு முகன்நகல் அமர்ந்துன் பெருமைகள்
பெருவயல் ஆறு முகன்நகல் அமர்ந்துன் பெருமைகள் பேசிடத் தினமும்

திருவளர் மேன்மைத் திறமுறச் சூழும் திருவருட் பெருமையை மறவேன்

மருவளர் தெய்வக் கற்பக மலரே மனமொழி கடந்தவான் பொருளே

வருமலை வல்லிக் கொருமுதற் பேறே வல்லபைக் கணேசமா மணியே.

Vallalar Universal Mission Trust Ramanathapuram
VALLALAR CALENDER 2022
VALLALAR CALENDAR 2022

WhatsApp Image 2021-11-27 at 7.53.15 AM.jpg

WhatsApp Image 2021-11-27 at 7.53.15 AM.jpg

WhatsApp Image 2021-11-27 at 7.53.16 AM.jpg

WhatsApp Image 2021-11-27 at 7.53.16 AM.jpg

Vallalar Universal Mission Trust Ramanathapuram
பூஒன்றே முப்பூஐம் பூஎழுபூ நவமாம் பூஇருபத் தைஐம்பூவாய்ப் பூத்துமலர்ந் திடவும்
பூஒன்றே முப்பூஐம் பூஎழுபூ நவமாம்

பூஇருபத் தைஐம்பூவாய்ப் பூத்துமலர்ந் திடவும்

நான்ஒன்று மணம்வேறு வணம்வேறு வேறா

நண்ணிவிளங் குறவும்அதின் நற்பயன்மாத் திரையில்

மேவொன்றா இருப்பஅதின் நடுநின்று ஞான

வியன்நடனம் புரிகின்ற விரைமலர்ச்சே வடியின்

Read more...
Vallalar Universal Mission Trust Ramanathapuram
ost!வள்ளலார் நாட்காட்டி..2022
வள்ளலார் நாட்காட்டி...2022 அனைத்து சன்மார்க்க சங்கங்களூக்கும் அனுப்பப்பட உள்ளது..

WhatsApp Image 2021-11-27 at 7.53.16 AM.jpg

WhatsApp Image 2021-11-27 at 7.53.16 AM.jpg

WhatsApp Image 2021-11-27 at 7.53.15 AM.jpg

WhatsApp Image 2021-11-27 at 7.53.15 AM.jpg

Vallalar Universal Mission Trust Ramanathapuram
வள்ளலார் நாட்காட்டி..2022
வள்ளலார் நாட்காட்டி...2022 அனைத்து சன்மார்க்க சங்கங்களூக்கும் அனுப்பப்பட உள்ளது..

WhatsApp Image 2021-11-27 at 7.53.15 AM.jpg

WhatsApp Image 2021-11-27 at 7.53.15 AM.jpg

WhatsApp Image 2021-11-27 at 7.53.16 AM.jpg

WhatsApp Image 2021-11-27 at 7.53.16 AM.jpg

Vallalar Universal Mission Trust Ramanathapuram
நெய் வாசல் சன்மார்க்க சங்கம்...
நெய்வாசல் வள்ளலார் சபை

WhatsApp Image 2021-11-19 at 7.05.08 PM.jpg

WhatsApp Image 2021-11-19 at 7.05.08 PM.jpg

Daeiou  Daeiou.
Pl.mention the name of the District...
Thursday, November 25, 2021 at 10:02 am by Daeiou Daeiou.
Vallalar Universal Mission Trust Ramanathapuram
தைப்பூசம் 2022
தைப்பூசம்2022 இராமநாதபுரம் மாவட்ட தங்கல் மனை வடலூர்/

WhatsApp Image 2021-11-23 at 6.12.56 PM (1).jpg

WhatsApp Image 2021-11-23 at 6.12.56 PM (1).jpg

Daeiou  Daeiou.
Invitation published well in advance.
Tuesday, November 23, 2021 at 16:45 pm by Daeiou Daeiou.
Vallalar Universal Mission Trust Ramanathapuram
13.11.2021 உலக கருணை தினம் ....குருடர்களாய் வாழாமல்... கண்ணுடையவர்களாய் வாழ்வோம் ...
13/11/2021 உலக கருணை தினம் தினமலர்......

WhatsApp Image 2021-11-13 at 10.15.44 AM (1).jpg

WhatsApp Image 2021-11-13 at 10.15.44 AM (1).jpg

Daeiou  Daeiou.
வாழ்த்துக்கள்....தொடரட்டும் அறப்பணிகள்...
Tuesday, November 16, 2021 at 08:39 am by Daeiou Daeiou.
Vallalar Universal Mission Trust Ramanathapuram
பொய் உரைக்கின்றீர்.. புலால் உண்கின்றீர்...ஊருக்கு உபதேசம் செய்கின்றீர்..
பொய் உரைக்கின்றீர்.. புலால் உண்கின்றீர்...ஊருக்கு உபதேசம் செய்கின்றீர்..

WhatsApp Image 2021-11-16 at 9.38.23 AM.jpg

WhatsApp Image 2021-11-16 at 9.38.23 AM.jpg

Vallalar Universal Mission Trust Ramanathapuram
இருட்சாதித் தத்துவச் சாத்திரக் குப்பை
இருளான மலம்அறுத் திகபரங் கண்டே

எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ

மருளான பற்பல மார்க்கங்கள் எல்லாம்

வழிதுறை தெரியாமல் மண்மூடிப் போகத்

தெருளான சுத்தசன் மார்க்கம தொன்றே

சிறந்து விளங்கஓர் சிற்சபை காட்டும்

Read more...