ஜோதி கண்ணன்
25.8.2022 Jothi Guru Gnana Sabai, Neithavoil, Minjur,India.
இறைவளை பற்றி நம் குருநாதர் அன்பழகன் ஐயா நம் அன்பர்களுக்கு விளக்கம்