கவிஞர். கங்கைமணிமாறன்
மலேசியா கோலாலம்பூரில்... வள்ளல் பெருமான் விழாவில் சிறப்புரை
வரும் அக்டோபர் 9-ஆம் தேதி மலேசியா- கோலாலம்பூரில்
பெருமானின் 200-வது அவதாரத் திருநாள் விழாவில்  சிறப்புரை ஆற்றுகிறேன்.