வள்ளலார் யூனிவேர்சல் மிஷன் திருவருட்பிரகாச வள்ளல் பெருமானின் தலைமையில் நடக்கும் ஒரு பொது அமைப்பு. இது சாதி சமயம் மதம் இனம் மொழி நிறம் வயது பால் மற்றும் பல வேற்றுமைகளை கடந்த ஆன்ம நேய உரிமை பாராட்டும் அமைப்பு. இது வள்ளல் பெருமானின் சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கமாக விளங்கி அவரின் கோட்பாடுகளையும் வழிகாட்டுதலையும் முதன்மையானதாகவும் தலைமையானதாகவும் போற்றி அவ்வழியில் நடக்கும்.
              இங்கு நாம் அழைப்பு விடுத்து பேசுகின்ற சான்றோர்களும் மற்றும் நிகழ்வில் பங்குகொள்கின்ற அனைவரின் கருத்துக்களும் வள்ளல் பெருமானின் கொள்கைகளையொட்டியே இருக்க வேண்டுமாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
             அனைத்து பேச்சாளர்களின் கருத்துக்களும் அவர்களையே சாரும் அல்லாது வள்ளலார் யூனிவேர்சல் மிஷன் கருத்து ஆகாது என்று அறிந்திடல் வேண்டும்.
           பேச்சாளர்கள் தங்கள் கருத்துக்களை சுதந்திரமாக பேசவும் மற்றவர்கள் அதை ஆமோதித்தும் மறுத்தும் பேசவும் உரிமையுள்ளது. எனினும் ஒருவரையொருவர் மனம் நோகாதபடி அன்புடனும் பண்புடனும் விசாரம் செய்யவேண்டுமாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம்
இங்கனம்
- வள்ளல் பெருமான் தலைமையில் வள்ளலார் யூனிவேர்சல் மிஷன் நிர்வாகத்தினர்
Vallalar Universal Mission - USA
Thaipoosam Greetings
Thaipoosam-2022.jpg

Thaipoosam-2022.jpg

Vallalar Universal Mission - USA
தைப்பூசம்
Thaipoosam-Special.jpg

Thaipoosam-Special.jpg

Vallalar Universal Mission - USA
Sunday Event / ஞாயிறு நிகழ்வு 16 January 2022 7:30 PM India/9:00AM ET(USA) - திருவருட்பா பாராயணம் ThiruvArutpa Recital வழி நடத்துபவர்/ Led By திரு. ஜெயராஜ் ராஜா Mr. Jeyaraj Raja, USA
Arutpa-Recital-Jan16.jpg

Arutpa-Recital-Jan16.jpg

Vallalar Universal Mission - USA
Vallalar Universal Mission - USA - Thaipoosam 2022 Celebrations : Sunday, January 23, 2022 9:00am to 4:35 PM est 7:30pm to 3:05AM ist
Thaipoosam-2022-VUM-USA-1.jpg

Thaipoosam-2022-VUM-USA-1.jpg

Vallalar Universal Mission - USA
Thaipoosam Celebrations - 2022 : Sunday, January 23, 2022 09:05 AM est, 07:35 Pm ist - Welcome Address - Mrs.Jeyaraj Raja, Pennsylvania, USA
Thaipoosam-2022-VUM-USA-WA.jpg

Thaipoosam-2022-VUM-USA-WA.jpg

Vallalar Universal Mission - USA
Thaipoosam Celebrations - 2022 : Sunday, January 23, 2022 09:05 AM est, 07:35 Pm ist - “ThiruvArutpa Recital” - Ms.Hiranya S Medical Student, St George's University
Thaipoosam-2022-VUM-USA-Hiranya.jpg

Thaipoosam-2022-VUM-USA-Hiranya.jpg

Vallalar Universal Mission - USA
Thaipoosam Celebrations - 2022 : Sunday, January 23, 2022 09:15 AM est, 07:45 Pm ist - “Healthy Food and Compassion for a Happy Life” - Dr.Arunachalam Muthiah B.Sc. M.D.(Minsk)
Thaipoosam-2022-VUM-USA-Dr.Arunachalam.jpg

Thaipoosam-2022-VUM-USA-Dr.Arunachalam.jpg

Vallalar Universal Mission - USA
Thaipoosam Celebrations - 2022 : Sunday, January 23, 2022 10:00 AM est, 08:30 Pm ist - “Connecting Mind, Body and Soul for Hearty Health” - Dr.V.Chockalingam MD, DM(Cardiology) FACC(USA) FCCP(USA) D.Sc Cardiologist, Chennai, India
Thaipoosam-2022-VUM-USA-Dr.Chockalingam.jpg

Thaipoosam-2022-VUM-USA-Dr.Chockalingam.jpg

Vallalar Universal Mission - USA
Thaipoosam Celebrations - 2022 : Sunday, January 23, 2022 11:00 AM est, 09:30 Pm ist - “Compassionate Food” - Hope Bohanec Activist, Author, Podcaster Compassionate Living Hope for the Animals Podcast Sonoma County VegFest
Thaipoosam-2022-VUM-USA-Hope.jpg

Thaipoosam-2022-VUM-USA-Hope.jpg

Vallalar Universal Mission - USA
Thaipoosam Celebrations - 2022 - Sunday, January 23, 2022 12:00 PM est, 10:30 Pm ist - "The Moral Character of Vallalar” Dr.Thill Raghu USA
Thaipoosam-2022-VUM-USA-Dr.Raghu.jpg

Thaipoosam-2022-VUM-USA-Dr.Raghu.jpg