Anandha Barathi
ஒழிவிலொடுக்க பாயிர விருத்தி உரையில் (வள்ளல் பெருமானார் எழுதிய உரையில்) உள்ள முக்கிய திருநெறிக் குறிப்புகள்: தொகுப்பு
ஒழிவிலொடுக்க பாயிர விருத்தி உரையில் (வள்ளல் பெருமானார் எழுதிய உரையில்)

உள்ள முக்கிய திருநெறிக் குறிப்புகள்:

தொகுப்பு: ஆனந்த பாரதி

முன்னுரை:

ஆன்ம நேய அன்புடையீர் வணக்கம்,

ஒழிவிலொடுக்கம் காழிக்கண்ணுடைய வள்ளல் அவர்களால் எழுதப்பெற்ற ஒரு சிறந்த ஞான நூல், அதற்கு உரை செய்தவர் திருப்போரூர்ச் சிதம்பர சுவாமிகள், இன்னூலின் அருட்சிறப்புக் கருதி நமது திருவருட்பிரகாச வள்ளல் பெருமான் முதன்முதலின் பதிப்பித்தார்கள்.

Read more...
Ozivilodukkam Book.png

Ozivilodukkam Book.png

7 Comments
ram govi
Great Job Anand, I was expecting a note on OlzivilOddukam for a long time, finally you have made it with your Tamil Scholarly knowledge. God will bless you abundantly.

APJ Aril, we have to contribute to SSSS like what Anand had done.
Monday, May 2, 2016 at 20:14 pm by ram govi
Anandha Barathi
Thanks for your appriciation Govi Ram ayya.
Tuesday, May 3, 2016 at 04:25 am by Anandha Barathi
Balachandar Krishnan
அறிய படைப்பு. வாழ்த்த வார்த்தைகள் இல்லை
3 days ago at 02:29 am by Balachandar Krishnan
lalitha ks
Great work! Thank you
3 days ago at 04:23 am by lalitha ks
TMR RAMALINGAM
வள்ளற்பெருமான் செய்த விருத்தி உரையினை வினா-விடை வடிவில் உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போன்று தருவித்தமைக்கு நன்றி ஐயா. மிகவும் பயனுள்ளதாக உள்ளது.
2 days ago at 15:05 pm by TMR RAMALINGAM
Anandha Barathi
Thanks for your valuable appreciations all, sure will try to deliver this type of articles in future with Vallal perumans grace. Thanks.
Yesterday at 05:49 am by Anandha Barathi
Dr.Sabapathy Sivayoham
Great useful work Ananda Barathi I am sure VallalPeruman is motivating you from within. Thanks.
18 minutes ago by Dr.Sabapathy Sivayoham
Swami Saravanaananda - சுவாமி சரவணானந்தா
தயவுக் குறள் எண். 560. அதிகாரம் எண்.56. கடவுட் காட்சி. சுவாமி சரவணானந்தா.
தயவுக் குறள் எண்.560

56ஆம் அதிகாரம்.

கடவுட் காட்சி.

சுவாமி சரவணானந்தா.

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=

வள்ளலருட் ஜோதி மலர்ந்துலக மெல்லாமுங்

Read more...
vlcsnap-2015-08-18-06h45m06s159.png

vlcsnap-2015-08-18-06h45m06s159.png

20140224_122354~2.jpg

20140224_122354~2.jpg

DAEIOU - தயவு
3.7.2016 Madurai Thiruppalai..Sanmarga Meeting..at T.W.A.D.Bd. Colony.
Thiru Hari Govindan, District President of Sanmarga Sangam, Madurai District is living in T.W.A.D. Colony (Just opposite to E.V.M.Girls' College, Thiruppalai. He is organising a Sanmarga Meeting on 3.7.2016 (Sunday) at his residence. All the Sanmargis in and around Madurai are cordially invited.

Programme:

Date: 3.7.2016

Time: 10.00 a.m.

Event: (1) Arutperunjothi Agaval and Thiru Arutpa songs...singing..

(2) Discourse on the suddha sanmarga principles of St. Vallalar.

Read more...
vlcsnap-2015-08-31-21h24m27s123.png

vlcsnap-2015-08-31-21h24m27s123.png

Swami Saravanaananda - சுவாமி சரவணானந்தா
திருவடிப் புகழ்ச்சி (வரி 58க்கு) உரை விளக்கம்..சுவாமி சரவணானந்தா..
திருவடிப் புகழ்ச்சி. வரி.58.

உரை விளக்கம்.

சுவாமி சரவணானந்தா.

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=

சகலர் விஞ்ஞானகலர் பிரளயாகலர் இதய சாட்சியாகிய பூம்பதம்.

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=

Read more...
2013-09-12 19.56.17.jpg

2013-09-12 19.56.17.jpg

20150109_143655.jpg

20150109_143655.jpg

Audio:

Download:

VETRI -Vallalar Education Training & Research Insititute
VETRI also welcomes volunteers and devotees - 9th Feb 2017
Dear Sanmaarkka devotees,

Its a pleasure to inform you the details of the above seminar which is enclosed.

The seminar is programmed just 4 days prior to Thai poosam on Thursday the 9th Feb 2017, for the benefit of those in faraway places. (Especially for devotees in South Africa, America, Malaysia,Singapore and Sri Lanka)

VETRI requests all devotees to grace the occasion. Your help in any form is welcome. VETRI also welcomes volunteers

For Vallalar Education Training and Research Institute :

V.Na Read more...
Pannattu vizha.jpg

Pannattu vizha.jpg

T.M.R.
சன்மார்க்க விவேக விருத்தி - ஜூலை 2016
சன்மார்க்க விவேக விருத்தி - ஜூலை 2016

அன்பர்களுக்கு வந்தனம்!

வள்ளலாரின் அணுக்கத்தொண்டர் காரணப்பட்டு ச.மு.க. அருள் நிலையம் வழங்கும், வள்ளற்பெருமான் அருளிய "சன்மார்க்க விவேக விருத்தி" என்கிற மாதாந்திர மின்னிதழினை கீழ்காணும் இணைப்பினை சுட்டி பதிவிறக்கம் செய்து படித்து பயனுறலாம்.

July2016.jpg

July2016.jpg

Download:

Anandha Barathi
தங்களின் அறிய பணி தொடரட்டும் TMR அய்யா. நன்றிகள் பல.
4 hours ago by Anandha Barathi
DAEIOU - தயவு
திருவள்ளுவர் சிலை நிறுவுதல்....பத்திரிக்கைச் செய்தி.
திருக்குறள் பாடம் நடத்தியவர் நம் வள்ளற் பெருமான்...திருக்குறளின் மாண்பினை அறிந்து கொண்ட திரு தருண் விஜய், (பா.ஜ).எம்.பி அவர்களின் பெரு முயற்சியால், நாமக்கல்லில் தயார் செய்யப்பட்ட திருவள்ளுவரின் திருவுருவச் சிலை, உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில், நேற்று (29.6.2016) நிறுவப்பட்டது.

IMG_20160630_170640.jpg

IMG_20160630_170640.jpg

DAEIOU - தயவு
திருவடிப் புகழ்ச்சி (வரி 59க்கு) உரை விளக்கம்...சுவாமி சரவணானந்தா..திண்டுக்கல்.
திருவடிப் புகழ்ச்சி வரி எண்.59க்கு, திண்டுக்கல் சுவாமி சரவணானந்தா அவர்கள் அளித்த உரைவிளக்கம், ஆடியோ வடிவில்...இங்கு பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகின்றது.

vlcsnap-2014-09-06-12h32m02s188.png

vlcsnap-2014-09-06-12h32m02s188.png

Audio:

DAEIOU - தயவு
Thiru Arutprahaasa Vallalar .. His Biography and Preachings.Publishers forward..
IMG_20160629_132846.jpg

IMG_20160629_132846.jpg

IMG_20160629_132917.jpg

IMG_20160629_132917.jpg

IMG_20160630_121123.jpg

IMG_20160630_121123.jpg

IMG_20160630_121140.jpg

IMG_20160630_121140.jpg

IMG_20160630_121145.jpg

IMG_20160630_121145.jpg

IMG_20160630_121200.jpg

IMG_20160630_121200.jpg

IMG_20160630_121206.jpg

IMG_20160630_121206.jpg

IMG_20160630_121221.jpg

IMG_20160630_121221.jpg

IMG_20160630_121254.jpg

IMG_20160630_121254.jpg

DAEIOU - தயவு
Thiru Arutprahaasa Vallalar .. His Biography and Preachings.Book published (Forward)
The Director, Puducherry Institute of Linguistics and Culture has given the forward to the above Book. It is shared here..The price of the above book is fixed as Rs.50/-

IMG_20160630_121036.jpg

IMG_20160630_121036.jpg

IMG_20160630_121054.jpg

IMG_20160630_121054.jpg

IMG_20160630_121100.jpg

IMG_20160630_121100.jpg

IMG_20160630_121118.jpg

IMG_20160630_121118.jpg

IMG_20160630_121254.jpg

IMG_20160630_121254.jpg