Srilanka Gnana Sabai Temple
1.10.2014 About the Preparedness for the Incarnation Day Function Thiru Ketheeswaran Interviewed.


Srilanka Gnana Sabai Temple
1.10.2014 Sri Lanka Sathiya Gnana Kottam Prayer...chanting of Thiru Arutpa..
20140125_163017.jpg

20140125_163017.jpg

20140124_131030.jpg

20140124_131030.jpg

Audio:

DAEIOU - தயவு
சாகாமல் இருக்க முடியுமா ? சிந்தனைக்கு....


V Baskar
ORUMAIYUDAN NINATHU ... SONG
Our Vallalperuman's song 'Orumaiyudan Ninathu...' song has been provided herewith. We do not know the name of the singer, music composer and original source. At present we are only able to play mp3 contents; we must have the download facility, so that who wish to download it can benefit.

7-kandakottam-murugan-temple-chennai-chennai-madras.jpg

7-kandakottam-murugan-temple-chennai-chennai-madras.jpg

Audio:

4 Comments
Daeiou Team
வித்தியாசமான இராகத்தில் வள்ளற் பெருமானின் திரு அருட்பா

ஒலிக்கின்றது. அருமையாகவும், கேட்பதற்கு இனிமையாகவும்

உள்ளது. இணைய தளத்தில் வெளியிட்ட அன்பருக்கு நன்றி.
2 days ago at 14:21 pm by Daeiou Team
venkatachalapathi baskar
If anyone wants this song, i will send this as an email attachment file. Please provide your email address to:venbas74@rediffmail.com
2 days ago at 16:04 pm by venkatachalapathi baskar
Anandha Barathi
Dear All,

If need to download the above song, Please right click the song and select the "Save link as" option.

It will download.
Yesterday at 04:28 am by Anandha Barathi
m.kannan kannan
Will it be proper for us to project old saiva temples in sanmarga circles which may stop it from becoming the universal philosophy for all people... did not vallalar ask us to stop believing in all religions,caste,creed etc by saying that he himself has stopped keeping faith on those useless divisive ideas
20 hours ago by m.kannan kannan
V Baskar
ஆடேடி-பந்து - ஓம் சக்தி ஜனவரி 2014
An article entitledஆடேடி-பந்து (one of the kanni songs of our Vallalperuman) written by Mr. S. Jothi alias Arulbharathi, former Joint Commissioner, of Tamil Nadu Hindu Endowment Board appeared in the January-2014 issue of Om Sakthi magazine. The PDF version of the article is appended herewith for wider circulation.

Aadedi Panthu 00014-273x300.jpg

Aadedi Panthu 00014-273x300.jpg

Download:

ARUTPERUNJOTHI VALLALAR CHARITABLE TRUST
ANNADHANAM IN VADAPALNI MURUGAN TEMPLE IN CHENNAI
20140923_110100.jpg

20140923_110100.jpg

20140923_112252.jpg

20140923_112252.jpg

20140923_112258.jpg

20140923_112258.jpg

20140923_112313.jpg

20140923_112313.jpg

20140923_115850.jpg

20140923_115850.jpg

20140923_115931.jpg

20140923_115931.jpg

20140923_120129.jpg

20140923_120129.jpg

V Baskar
ADVAITHA ANANTHA ANUBAVA IDAIYIDU: EXPLANATION BY THIRU MUPA
'Advaitha Anantha Anubava Idaiyidu' is one of the very important pathikams for those who do spiritual sadanas like Thavam. If one knows the full and real meaning of atleast one poem of that pathikam, one can say that this life's purpose is fulfilled. Due to the compassion towards us our peruman provided spiritual secrets very openly and directly in Thiruarutps; one such example is this pathika. Senior sanmarki. Thiru. MUPA (M. BALASUBRAMANIAM of Chennai) provided explanations to these Read more...

Audio:

7 Comments
venkatachalapathi baskar
The initial glitch has been fixed; the other two songs have now been added.
Monday, September 22, 2014 at 09:31 am by venkatachalapathi baskar
venkatachalapathi baskar
If anyone who have the other seven songs in mp3 or other formats, please upload these files. (or)contact me through e-mail:venbas74@rediffmail.com
Tuesday, September 23, 2014 at 09:42 am by venkatachalapathi baskar
Arul Arivu
We should be very clear to reveal the real meaning of the sacred songs/Arutpa, or otherwise, better not to give wrong explanations. Please feel not bad when I tell the truth. The person who explains the meaning says Sithantham is Thuvaitham in his elucidation, which is against the TRUTH of Sithantham. In reality, Vedantha is a part and parcel of Sithaantha. Please let us try to avoid wrong interpretation as we explain the meaning for Arutpa. Meaning for Arutpa gets revealed naturally in an individual by His Grace as the Sadhakan keeps practicing Sutha Sanmaargam in order to attain spiritual maturity, and then soul experience! I might not have given this comment here, if I don't have true concern for truth seekers! Thank you for understanding! ArutPerumJyothi
5 days ago at 11:16 am by Arul Arivu
venkatachalapathi baskar
One should not make sweeping comments without knowing which one is true and which one is false. Just leave alone the so-called wrong explanation. Why our vallalperuman wrote: 'Vedantha Sithantha Samarasamum Vurumo?' Why our peruman wanted samarasa between vedantha and sithantha? That means both are not saying the same thing or there is a trade-off between the two. Did our peruman understood wrongly about vedantha and sithatha?


Please try to know what Sithantham espouses as a finality to a soul's journey? What is the final destination? I will put an article about Saiva Sithantham (if permitted) very shortly to reveal the point on which Mr. Arul Arivu finds a fault.
3 days ago at 05:11 am by venkatachalapathi baskar
venkatachalapathi baskar
If anyone wants these songs, i will send these as an email attachment file. Please provide your email address to:venbas74@rediffmail.com
2 days ago at 16:05 pm by venkatachalapathi baskar
Anandha Barathi
Dear All,

If need to download the above song, Please right click the song and select the "Save link as" option.

It will download.
Yesterday at 04:30 am by Anandha Barathi
Arul Arivu
Beloved Brother, Mr. V.Baskar, Nothing to worry! What we do is we share what we know. That is it. May Almighty Grace Light bless us abundantly with the required worldly and divine wealth for all of us! Glad to share our Sathvisaara thoughts once again here. As a Sutha Sanmaargi, we need to know the real difference between Sidhantha and Vedhantha clearly to understand His Holiness directions very well for us. Hope my short description today here on a separate posting as " Sidhantham advocates whether Monotheism or Dualism" may focus the spot-light on truth, addressing all your doubts.

To tell the truth here, the meaning or the explanation given by Daeiou Thiru Mu.Ba Ayya, Music and the Singer Voice; all are superb. My only comment is that Pure Sidhantham is not a dualistic doctrine. That is it. Please read my today's article posted for all truth seekers, just like you, and send me mails, if you have any more questions on it. Because, I am not going to reflect any more comments openly here on your postings hereafter, but maybe only appreciations, since my comment may sometimes make you feel hurt, which is totally against the revelations received...Thanks a lot! Have a blessed Day! ArutPerumJyothi...My Email ID is deathlessness@gmail.com
7 hours ago by Arul Arivu
Karunai Sabai-Salai Trust.
இதுகாறும்என்னொடுநீங்கள்பழகியும்.... இன்னதென்றுதெரிந்துகொள்ளவில்லை---வள்ளலார்".
(உபதேசக் குறிப்பில் பக்கம் 345ல்)

கணபதி, சுப்பிரமணிய சுவாமிகளும்

தத்துவங்களே தவிர வேறல்ல.

புராணங்களின் இருதயமெல்லாம்

தத்துவ சம்மாரமே.

இதன் உண்மை சுத்த சன்மார்க்கத்தில்

Read more...
kandakottam.jpg

kandakottam.jpg

Srilanka Gnana Sabai Temple
Sri lanka Chavakacheri Sathiya Gnana Kottam conducting common examination on 3.10.2014.
The founder Thiru Ketheeswaran of Sathiya Gnana Kottam, Vembirai, Meesalai (North), Sri lanka proposed to conduct a common examination among the students studying in various schools near Chavakacheri. He contacted some of the College and Schools for this.

20140929_110537.jpg

20140929_110537.jpg

20140930_103620.jpg

20140930_103620.jpg

20140930_103737.jpg

20140930_103737.jpg

20140930_103802.jpg

20140930_103802.jpg

Srilanka Gnana Sabai Temple
'From 13.10.2014 Train Service from Colombo to Yazhpanam...proposed.
Formation of Railway track from Pazhai (Rly.Station) to Yazhpanam (Rly.Station) is nearing completion. It is said that the train service from Colombo to Pazhai (Rly.Station) now running.... will be extended upto Yazhpanam via Chavakacheri where the Sathiya Gnana Kottam is situated.Test traial train service is going on for the past 3 days. A diesel engine carrying materials can be seen in this video clip.

Those who want to come to Sathiya Gnana Kottam, Vembirai Read more...
20140114_081130-1.jpg

20140114_081130-1.jpg