SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
அருட்பாவில் உள்ள பாடல்களை நாம் சரியாகப் புரிந்து கொண்டோமா
இதோ சில வரிகள்.

வானத்தின் மீது மயில் ஆடக்கண்டேன் மயில் குயில் ஆச்சுதடி அக்கச்சி.

இந்தக் கதவை மூடு இரட்டைத் தாழ்ப்பாளைப் போடு

இரவில் பெரிய வெள்ளம் பரவி எங்கும் தயங்கவே யானும் சிலரும் படகில் ஏறியே மயங்கவே

விரவில் தனித்தங்கென்னை ஒரு கல் l

மேட்டில் ஏற்றியே விண்ணில் உயர்ந்த மாடத்திருக்க விதித்தாய் போற்றியே

Read more...
Damodaran Raman
ஐயா,மு பா அவர்களே!

வணக்கம்!

1.மயில் என்பது விந்து தத்துவம். குயில்,நாத தத்துவம்.வள்ளலார் விந்து தத்துவமே நாத தத்துவமானது என்றார்.இதன் விளக்கத்தைச் சிவ ஞான சித்தியார் சுபக்கம் 77-ஆம் பாடலில் காணலாம்.

2.பெரு வழக்கில் வரும் வரியைக் குறிப்பிட்டுள்ளீர்கள். சன்மார்க்கத்தில் நாயக நாயகி உணர்ச்சியில்(பாவத்தில்) பாடுவது வழக்கம். கோடையிலே இளைப்பாற்றி எனத்தொடங்கும் அருள் விளக்கமாலையில் ஆடையிலே எனை மணந்த மணவாளா என்று குறிப்பிடுவதைக் காண்க.ஆடையிலே என்பது ஆடுகையிலே என்று பொருள் கொண்டு விளையாடுகிற சின்ன வயதிலே என வேண்டும்.சின்ன வயதில் சேர்ந்தவர் என்ன காரணத்தினாலோ பின்னர் வரவில்லை.சங்கை என்பது சந்தேகம்.அவர் வருவாரா?மாட்டாரா என்று வள்ளலார் சந்தேகப்பட்டார்.ஆனால் இன்றோ வள்ளலார்தான் தன்னுடன் வருவாரோ இல்லையோ என்று பொன்னம்பலத்தே நடமிடும் நடராசப் பெருமான் சந்தேகப் படுகிறாராம்! இறைவன் வராத நிலைமையில் வள்ளலார் மீது பழி சுமத்தி ஊர் மக்கள் வம்பு பேசினார்களாம்.சின்ன வயதில் சேர்ந்தவர் என்றும் தன்னுடனேயே இருப்பார் என்று வள்ளலார் கருதினார். ஆனால் இறைவனோ இதோ வருகிறேன் என்று சொல்லி விட்டுப் போனவர் திரும்ப வரவே இல்லை.இதுதான் சூது!இன்று பெருந்தயவால் வந்தார்.முன்பு போல் மீண்டும் வருகிறேன் என்று சொல்லி விட்டுப் போனாலும் போய் விடுவார்!எனவே கதவைச் சாத்தித் தாழ்ப்பாள் போட வேண்டும்.ஒரு தாழ்ப்பாளுக்கு இரு தாழ்ப்பாள் போட்டால் இறைவனை எங்கும் போக விடாமல் தடுக்கலாம் என்று வள்ளலார் கருதுகிறார். வள்ளலாரை நாயகியாகவும் நடராசப்பெருமானை நாயகனாகவும் பார்த்தால் பாட்டின் இனிமை விளங்கும்.

3.இரவு என்பது அறியாமை என்னும் ஆணவ மலத்தின் இருட்டு.பெரு வெள்ளம் என்பது வாழும் வாழ்க்கையே ஆகும்.கணியன் பூங்குன்றனாரும் யாதும் ஊரே எனத்தொடங்கும்(புற நானூறு-192) பாட்டில் நீர்வழிப் படூவும் புணைபோல்,ஆருயிர் முறைவழிப் படூவும் என்பது திறவோர் காட்சியில் தெளிந்தனம் என்றார்.புணை என்பது தெப்பம், மிதவை.வள்ளலாரும் சிலரும் பெரு அறியாமை வாழ்வின் போக்கிலே வாழ்கின்றனர்.இன்னமும் அறியாமை வாழ்விலிருந்து விடுபடக் கல்மேடு என்னும் ஞான சித்தியை இறைவன் அருளினான்.இதன் மூலம் தலைப்பகுதி அனுபவம் பெற்றுச் சித்தன் ஆனார்.

4.அகவல் 513-514வரிகளில் கூறப்படும் கருத்து,பொருட்களின் தோற்றம்,நிலை,இறுதி என்னும் முத்தொழிலைப் பற்றி விளக்குவதாம்.

5.சத்தினி பாதம் என்பது சித்தாந்தத்திற்கே உரிய ஒரு கலைச்சொல்லாகும்.இதன் பொருள் திரு வருள் பதிதல் அல்லது திருவருள் வீழ்ச்சி.இறைவன் திருவருள் எப்படி உயிர்களிடத்தில் பதிகிறது என்பதைச் சத்தினி பாதம் விளக்கும்.மிகு மந்தம்,மந்தம்.தீவிரம்,அதி தீவிரம் என்னும் நால்வகை வழியில் அவரவர் பக்குவத்திற்கேற்ப இறையருள் பதியும்.வள்ளலார் அதி தீவிரம் என்னும் பிரிவில் அடங்குவார்.இறையருள் அதி தீவிரமாகப் பதிந்ததால், வேகாத காலாதி கண்டு கொண்டு எப்பொருளும் விளைய விளைவித்த மெய்த்தோழிலைப் புரிந்து போகாப்புனல் என்னும் அமுதத்தை உண்டார்.

6.காடு என்பது உலகியல் வாழ்வு.நாடு என்பது தலை அனுபவ வாழ்வு.ஆணிப்பொன்னம்பலத்தே கண்ட காட்சிப் பாடல்களில் இதன் விளக்கத்தைக் காணலாம்.

நன்றி.

வணக்கம்.வாழ்க.
7 hours ago by Damodaran Raman
DAEIOU - தயவு
24.5.2016 Madurai Dt.Arumbanur St.Vallalar Trust..inauguration of Sathiya Gnana Sabai..Speech of Thiru Konnamuthu ayya.
Thiru Konnamuthu ayya (aged 82) is running a St.Vallalar's Dharmasalai at Madhichiyam (near Anna Bus Stand), Madurai city for the past 52 years. Even though he lost his vision 25 years ago, he is regularly doing poor feeding in that area.At the time of yearly Thai Poosam, after completing poojas, supply of food in a grand manner, he proceed to Vadalur, Chidambaram etc., places taking with him some devotees in 2 vans..He delivered a speech on 24.5.2016 at Arumba Read more...
IMG_20160524_124517.jpg

IMG_20160524_124517.jpg

SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
வள்ளலார் கூறியுள்ள பயிற்சி
ஆன்மா இந்த உடம்பினுள்ளேதான் இருக்கிறது. ஆனால் அது இருதயம்,நுரையீரல் போன்று மனித உடம்பின் ஓர் உறுப்பாக இல்லாமல் தனியே இருக்கிறது என்கிறார் வள்ளலார். அதனால்தான் அது வெளியே போய்விடுகிறது. அந்த ஆன்வை நம் உடம்பின் உள்ளே ஓர் உறுப்பாக மாற்றிக்கொள் என்கிறார் வள்ளலார் அகவலில்.

அகப்பூ அக வுறுப்பாக்க அதற்கு அவை அகத்தே வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி.

அகம் என்பது ஆன்மா.அதை அகத்தினுள்ளே உறுப்பாக்க அத ற்கு என அவை அதாவது சபை அதாவது புருவமத்தி சிற்சபை அகத்தே நம்முள்ளே வகுத்த அருட்பெருஞ்ஜோதி..

நான்கு ஒழுக்கங்களை வள்ளலார் Read more...
Damodaran Raman
ஐயா,மு பா அவர்களுக்கு வணக்கம். அகப்பூ என்பதை அகம் என்று பிரித்துப் "பூ"வை விட்டு விட்டுள்ளீர்கள். உயிர்,சித்துப் பொருள். உடம்பு சடப்பொருள். உயிர் ஒருபோதும் உடம்பினுள் ஒரு உறுப்பு ஆக மாட்டது. வள்ளலார் பொத்திய மலப்பிணி என்னும் பாட்டில் சித்தியல் சுத்த சன்மார்க்கச் சேர்ப்பினால் உடம்பு நித்தியமாகும் என்றார். கூற்றம் குதித்தலும் கை கூடும் நோற்றலின் ஆற்றல் தலைப்பட்டவருக்கு என்றார் திரு வள்ளுவர்.தவத்தின் ஆற்றலால்தான் மரணத்தை வெல்ல முடியும். தவம் என்பது சரியை,கிரியை,யோகம் எனும் மூன்று ஆகும். சுத்த சன்மார்க்கத்தில் இவை மூன்றும் அடங்கும்.
ஆன்மா எங்கு எப்படி எவ்வாறு உள் உறுப்பு ஆகும்? விளக்கம் தேவை.
நன்றி.
8 hours ago by Damodaran Raman
DAEIOU - தயவு
12.6.2016 Third Anniversary Dharmasalai, Gnana Sabai..at Chinnakavanam, Ponneri Tk. Thiruvallur Dt.
At the Dharmasalai/Gnana Sabai located in Chinnakavanam village (3 kms) from Ponneri Tk.Hqrs, Thiruvallur District, 3rd anniversary of the above Sabai is going to be celebrated on 12.6.2016 (Sunday).

All are cordially invited.

IMG_20160531_163601.jpg

IMG_20160531_163601.jpg

IMG_20160531_163614.jpg

IMG_20160531_163614.jpg

DAEIOU - தயவு
24.5.2016 and 25.5.2016 Sri Lanka .. Kodikamam..St.Vallalar's Dhayananda Illam..Inauguration.
The Buddhist headed by Nipponson Thiru Istani (numbering 4) from Tamil Nadu attended the functions conducted at Kodikamam on 24.5.2016 and 25.5.2016.

Just to give a publicity about the suddha sanmarga principles preached by St. Vallalar, the idols of St.Vallalar and Swami Saravanananda (Dindigul) put up in a cart, were taken along the streets of Vembirai, Chavakacheri (Municipality) and Kodikamam area. The procession went through the areas about 20 KMs. publicising the Suddha sanmarga principl Read more...
image-246a603c0bc3677c490b6f9abf40f609f0c0b56aa9f833f0252a8e9355e9dcec-V.jpg

image-246a603c0bc3677c490b6f9abf40f609f0c0b56aa9f833f0252a8e9355e9dcec-V.jpg

image-a360a157782b9fc038fad92448bf1bc4cf8392f28a8dbd99f8e9ea16accc7ef7-V.jpg

image-a360a157782b9fc038fad92448bf1bc4cf8392f28a8dbd99f8e9ea16accc7ef7-V.jpg

image-dac854d8405ec6922c1118ec3679de7c98ef3ebbf5b15f6ed47212048f3d1cc4-V.jpg

image-dac854d8405ec6922c1118ec3679de7c98ef3ebbf5b15f6ed47212048f3d1cc4-V.jpg

image-f1141d987f9e08f368086270848661748df1026fdf5e446340f3be379ba34009-V.jpg

image-f1141d987f9e08f368086270848661748df1026fdf5e446340f3be379ba34009-V.jpg

image-494f5617e293102ec069158b5f3afba32451ff4d3d395dc90d940aed7e7eca28-V.jpg

image-494f5617e293102ec069158b5f3afba32451ff4d3d395dc90d940aed7e7eca28-V.jpg

image-a360a157782b9fc038fad92448bf1bc4cf8392f28a8dbd99f8e9ea16accc7ef7-V.jpg

image-a360a157782b9fc038fad92448bf1bc4cf8392f28a8dbd99f8e9ea16accc7ef7-V.jpg

image-dd03a205b2d892b009b944849780f4bdbb8de7fa7d4d27ea81e9c23cd5435051-V.jpg

image-dd03a205b2d892b009b944849780f4bdbb8de7fa7d4d27ea81e9c23cd5435051-V.jpg

image-196604dc379c6ceebfa6b40b155e3e3145fd58b8b814c19ec01dc526f85b2f94-V.jpg

image-196604dc379c6ceebfa6b40b155e3e3145fd58b8b814c19ec01dc526f85b2f94-V.jpg

DAEIOU - தயவு
5.6.2016 France..Sanmarga Sangam conducting the Meeting.
The Sanmarga Sangam functioning in France is celebrating a function on 5.6.2016 (from 3 p.m. France Time). The invitatio is published here..

All are cordially invited.

Paris .1.jpg

Paris .1.jpg

Paris.2.jpg

Paris.2.jpg

Paris.3.jpg

Paris.3.jpg

Paris.4.jpg

Paris.4.jpg

SANMARGA SANGAM ALWARTHIRUNAGAR-mupa
நன்றி மறப்பது நன்றன்று
சன்மார்கத்தில் உள்ள ஒரு சிலர் வள்ளலாரை வணங்க வெனடாம் என்று அதி தீவிரமாகப் பிரசாரம் செய்து வருகின்றனர்.அவர் தன்னை வணங்க வேண்டாம் என்றுதான் சொன்னார். அவர் அப்படிச் சொன்னது அவாது பெருந்தன்மை அடக்கம்.அவரைத் தெய்வமாக வணங்கவே எவ்வளவோ தகுதிகள் இருந்தும் அவற்றைப் புரிந்து கொள்ளாமல் அலட்சியம் செய்கிறார்கள். மனுமுறை கண்ட வாசகத்தில் நாம் செய்யக்கூடிய 43 பாவங்களை வள்ளலார் பட்டியல் போட்டுத் தந்துள்ளார் அதில் 25 வது பாவம் குருவை வணங்கக் கூசி நின்றேனோ என்பது. தெய்வமாக வணங்க விருப்பம் இல்லாதவர்கள் அவரைக் குருவாகவ Read more...
Vallalar Ara Nilayam
பெண்ணாடம் வள்ளலார் அற நிலையத்தின் கட்டுரை போட்டி அறிவிப்பு:
file-page1.jpg

file-page1.jpg

Swami Saravanaananda - சுவாமி சரவணானந்தா
தயவுக் குறள் எண்.670..(அதிகாரம் எண்.67) மருந்து...சுவாமி சரவணானந்தா.
தயவுக் குறள் எண்.670.

அதிகாரம் 67...மருந்து.

சுவாமி சரவணானந்தா.

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0

சுத்ததய வாளர்காண் சோதி மருந்துலகில்

செத்தவரை மீட்டெழுப்புந் தேன். (தயவுக் குறள்.670)

Read more...
vlcsnap-2015-09-19-21h16m15s1.png

vlcsnap-2015-09-19-21h16m15s1.png

DAEIOU - தயவு
7.5.2016 ஜெர்மனி...வள்ளுவர் முதல் வள்ளலார் வரை..திரு அறிவழகன்..சொற்பொழிவு.
ஜெர்மனியில் 7.5.2016 அன்று நடைபெற்ற திருக்குறள் மாநாட்டில், பாரிஸ் நகரில் வசிக்கும் சன்மார்க்க அன்பர் (சொந்த ஊர், பாண்டிச்சேரி, இந்தியா) திரு அன்பழகன் அவர்கள் சொற்பொழிவாற்றினார். பாரிஸில் இயங்கி வரும் சன்மார்க்க சங்கத்தில் அலுவல் சார் உறுப்பினராக, அவர் உள்ளார்.வள்ளுவப் பெருந்தகையின் திருக்குறளையும், திருவருட்பிரகாச வள்ளற் பெருமானின் திரு அருட்பாவிலும் சொல்லப்பட்ட நெறிமுறைகளை, அங்கு கூடியிருந்த மக்களுக்கு அவர் போதித்தார். அனைவரின் பாராட்டுதலையும், அவரது சொற்பொழிவு, பெற Read more...
vlcsnap-2015-05-17-21h55m09s57.png

vlcsnap-2015-05-17-21h55m09s57.png

2 Comments
Daeiou Team Daeiou.
பிரான்ஸ் நாட்டின் தலைநகரான பாரிஸ் மாநகரில் வேலை பார்க்கும் திரு அறிவழகன் அவர்கள், ஜெர்மனி நாட்டில் நடைபெற்ற வள்ளுவர் மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு, வள்ளுவர் முதல் வள்ளலார் வரை என்ற தலைப்பில் சொற்பொழிவு நிகழ்த்தியுள்ளார். வள்ளலாரின் கொள்கைகளை, வள்ளுவப் பெருந்தகையின் மாநாட்டில் தெரிவித்தமைக்கு, சன்மார்க்க அன்பர் திரு அறிவழகனுக்கு வாழ்த்துக்கள்.
5 days ago at 03:47 am by Daeiou Team Daeiou.
THIRU ARIVAZHAGAN
வள்ளலாரின் அருளால் நாம் பெற்ற சன்மார்க்க வாழ்வில் நடக்கும் அனைத்தும் அவரின் திருஅருளால், நாம் அவரின் நெறிகளை வெளிபடுத்தும் ஊடகம் , தங்களின் பதிவுக்கு நன்றி .
2 days ago at 14:59 pm by THIRU ARIVAZHAGAN