அருள்பாவலர் சக்திவேல் .வே
வள்ளலார் ஞான நெறி - மாத மின்னிதழ்
வள்ளலார் ஞான நெறி"

மாத மின்னிதழின்....

முதல் இதழானது....

வள்ளல் பெருமானார் வருவிக்கவுற்ற...

அக்டோபர் 5_யில் ...

வெளிவரயிருக்கின்றது..

Read more...
வள்ளலார் ஞான நெறி  மின்னிதழ்
வள்ளலாரைப் படிப்போம்...! சிந்திப்போம்...! வாழ்வியலாக்குவோம்...!
வள்ளலார் ஞான நெறி"

மாத மின்னிதழின்....

முதல் இதழானது....

வள்ளல் பெருமானார் வருவிக்கவுற்ற...

அக்டோபர் 5 யில் ...

வெளிவரயிருக்கின்றது..

Read more...
 balamurugan
15.9.2019 மதுரை பங்கஜம் காலனி சன்மார்க்க வழிபாடு, சொற்பொழிவு, அன்னதானம் நடைபெற்றது.
மதுரை பங்கஜம் காலனியில் உள்ள திருமதி ஏ.ஆர்.மஹாலக்ஷ்மி அவர்களின் இல்லத்தில், 15.9.2019 (ஞாயிறு) அன்று மாலை 5.30 மணி அளவில், அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல் பாராயணம் செய்யப்பட்டது.அருள் விளக்க மாலை என்ற தலைப்பில், திரு சங்கரானந்தம் அவர்கள் சொற்பொழிவாற்றினார். கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் உணவளிக்கப்பட்டது.

vlcsnap-2019-07-17-15h00m02s855.png

vlcsnap-2019-07-17-15h00m02s855.png

DAEIOU - தயவு
5.10.2019 Madurai Sellur Sanmarga Sangam celebrating St.Vallalar's Incarnation Day function.
Thiru Kannaiah Murugesan, Sanmarga Sangam Sellur organises the above functiion on 5.10.2019 at about 11.30 a.m. All are cordially invited.

vlcsnap-2019-01-22-22h57m18s719.png

vlcsnap-2019-01-22-22h57m18s719.png

DAEIOU - தயவு
5.10.2019 Madurai Madhichiyam Sanmarga Sangam celebrating St.Vallalar's Incarnation Day.
Thiru Konnamuthu ayya (85) founder of Madhichiyam Sanmarga Sangam organises a function on 5.10.2019. All are cordially invited.

vlcsnap-2018-10-06-16h25m59s981.png

vlcsnap-2018-10-06-16h25m59s981.png

DAEIOU - தயவு
13.9.2019 Madurai Pankajam Colony Sanmarga prayer conducted.
Thiru Sankaranandham delivered a speech in the above function.

vlcsnap-2019-09-15-22h34m04s842.png

vlcsnap-2019-09-15-22h34m04s842.png

vlcsnap-2019-09-15-22h34m00s278.png

vlcsnap-2019-09-15-22h34m00s278.png

narayanakumar s
enlarged prostrate glands
want good medicine, exercise, yoga, mudra, habits to control enlarged prostrate glands and want to reverse original size. pl advice. present size 40ml

DAEIOU - தயவு
13.9.2019 Madurai Anuppanadi Sangam..Dt.Sanmarga Sangam..Exe.Comm.Members meeting conducted.
On 13.9.2019, the Dt.Sanmarga Sanga Executive Committee Meeting was conducted at Anuppanadi Sanmarga Sangam. Various points were discussed (1) about constructing building at Vadalur for Madurai District. (2) Raising donations (3) More Enrolment of members (4) Incarnation Day function of St.Vallalar.

vlcsnap-2019-09-15-22h41m27s559.png

vlcsnap-2019-09-15-22h41m27s559.png

vlcsnap-2019-09-15-22h41m51s523.png

vlcsnap-2019-09-15-22h41m51s523.png

vlcsnap-2019-09-15-22h42m08s939.png

vlcsnap-2019-09-15-22h42m08s939.png

DAEIOU - தயவு
13.9.2019 Madurai Pankajam Colony Thiru A.R.Mahalakshmi Residence Sanmarga discourse conducted.
In the above function, Thiru Sankarananandam, Sr.Sanmargi delivered a speech on Arul Vilakka Malai.

vlcsnap-2019-09-15-22h12m09s438.png

vlcsnap-2019-09-15-22h12m09s438.png

vlcsnap-2019-09-15-22h12m17s503.png

vlcsnap-2019-09-15-22h12m17s503.png

DAEIOU - தயவு
13.9.2019 Madurai Pankajam Colony Thirumathi A.R.Mahalakshmi Residence Sanmarga prayer conducted.
A sanmarga prayer was conducted at the residence of Tmt. A.R.Mahalakshmi which is located at Pankajam Colony at about 6.15 p.m. on 13.9.2019. Senior Sanmargis attended the sanmarga prayer. Thiru Perumal, Dt.President of Sanmarga Sangam, Madurai and other senior sanmargis attended the meeting.

vlcsnap-2019-09-15-22h12m17s503.png

vlcsnap-2019-09-15-22h12m17s503.png

vlcsnap-2019-09-15-22h12m24s469.png

vlcsnap-2019-09-15-22h12m24s469.png

vlcsnap-2019-09-15-22h12m43s112.png

vlcsnap-2019-09-15-22h12m43s112.png

vlcsnap-2019-09-15-22h13m39s400.png

vlcsnap-2019-09-15-22h13m39s400.png