Srilanka Gnana Sabai Temple
3.12.2017 Sri Lanka Meesalai North Sathiya Gnana kottam celebrated Thiru Karthigai festival.
Thiru Ketheeswaran and Tmt. Vijayalakshmi, founder of the Sathiya Gnana Kottam, Meesalai North, Chavakacheri, Jaffna Dt. Sri Lanka celebrated Thiru karthigai day on 3.12.2017.
IMG-0d7a095f0db795f31601037903b6d843-V.jpg

IMG-0d7a095f0db795f31601037903b6d843-V.jpg

IMG-0ed11e57f0819e5ab8dc24075d86df00-V.jpg

IMG-0ed11e57f0819e5ab8dc24075d86df00-V.jpg

IMG-3d12a93c7e58e226fb11c4ea2b38cc64-V.jpg

IMG-3d12a93c7e58e226fb11c4ea2b38cc64-V.jpg

IMG-7e570b2b67d20df8404221e494463320-V.jpg

IMG-7e570b2b67d20df8404221e494463320-V.jpg

IMG-8b2746259c2617b1378664ab023fee72-V.jpg

IMG-8b2746259c2617b1378664ab023fee72-V.jpg

IMG-8c9ad06abc42a2483599742361ea21c4-V.jpg

IMG-8c9ad06abc42a2483599742361ea21c4-V.jpg

IMG-80c8571d0f009fd45d0aa57c4c3ad400-V.jpg

IMG-80c8571d0f009fd45d0aa57c4c3ad400-V.jpg

IMG-573d6e3b138e3b22d9ff65bb5b6dc6bd-V.jpg

IMG-573d6e3b138e3b22d9ff65bb5b6dc6bd-V.jpg

IMG-752a0f37163fa52606df5e2c329bab7c-V.jpg

IMG-752a0f37163fa52606df5e2c329bab7c-V.jpg

IMG-b769e6ed011f9152a3f471c6975a754f-V.jpg

IMG-b769e6ed011f9152a3f471c6975a754f-V.jpg

IMG-ea70ae602013c4ec00fe83a63e6b117d-V.jpg

IMG-ea70ae602013c4ec00fe83a63e6b117d-V.jpg

IMG-f9fc7e7dd662041cb9fdf11b41c96c85-V.jpg

IMG-f9fc7e7dd662041cb9fdf11b41c96c85-V.jpg