www.vallalarspace.com/durai
இருக்கலாம் இறப்பற்றே இயற்கையுண்மையதனில் இணைந்து!
அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி

தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி

திருச்சிற்றம்பலம்

இருக்கலாம் இளமையோடு இனிதுடனே இன்றுபோலென்றும்

இருக்கலாம் இகம்இதனில் இசைந்தபடியே இல்லறமும்கண்டு

இருக்கலாம் இணையிலா இன்பமுற்றே இனிவரும்எக்காலமும்

Read more...
www.vallalarspace.com/durai
Let The Grace Era/The Divine Rule begin from this New Year - 2015 onwards!
Beloved Sisters and Brothers, Best Greetings!

By the Limitless Grace of Almighty Grace Light God, we are all gracefully gifted with four pertinent bodies to rejoice in the limitless creations; namely, 1.the outermost tangible physical body, 2.the outer intangible mind-body, 3.the inner perceptible spirit-body, and the inmost permanent soul-body. Well.

We know worlds socio-economic political endeavors stay focused primarily on matter/material or our outermost physical body only, and try to help us Read more...
5 Comments
Ravikumar Sivamani
I was just impressed by you. Thank you for sharing this message. Holy people give right time information. Beloved Arutperum Jyothi god give you grace to you. Thank you Mr.Durai

With Regards
Ravikumar Sivamani
Saturday, January 3, 2015 at 02:24 am by Ravikumar Sivamani
Durai Sathanan
Thank you Thiru.Ravikumar Sivamani Ayya, Yes! We too are right there, sailing on the same boat of Grace. Surely His Boundless Grace will lead us towards our Ultimate Destination! ArutPerumJyothi...
Saturday, January 3, 2015 at 11:16 am by Durai Sathanan
Ganesh S
very well written sir!! But, I do have a question. You mentioned the word "transfigure" (let us try to transfigure ourselves fast....). You could have used the word "transform", but probably transfigure suits better because the supreme soul reveals itself!! (Is this why you used this word here?)
Monday, January 5, 2015 at 05:53 am by Ganesh S
Durai Sathanan
Thank you for your spot light on Truth, Ayyah.

Yes, as mentioned in the Great Sermon by His Holiness the Vast Grace Light Vallalar, for முயற்சியுடையோர்களுக்கு (சுத்தசன்மார்க்கிகளுக்கு) ---Transfiguration! Here, a Suddha Sanmargi is gracefully blessed to get rid of both Asuddha and Suddha Maya Malangal, and rejoice in Deathless Blissful Divine Life forever.

And, as mentioned in the same Great Sermon by His Holiness the Vast Grace Light Vallalar, for முயற்சியிலலாதவர்களுக்கு--- Transformation only! Here, a NonSanmargi is also gracefully blessed, but to get rid of Asuddha Maya Malangal only so that he/she may rejoice in a greater Life. Here, a person is sent through Mida/Furnace by His Grace only, if required.

Yes. Transfiguration involves a revelation of our true inmost nature by His Grace. While, transformation indicates a re-creating of the nature of a person, that is to say, through Mida/Furnace, by His Grace only.

Example: Transfiguration of a child’s face with joy. Not only that, the destruction of a city by an atomic bomb is also a form of transfiguration of our human nature. So, we need to nurture our good nature through the Four Disciplines as kindly suggested by His Holiness the Vast Grace Light Vallalar.

Whereas, electrical energy gets transformed into light energy by means of an electric bulb, and the same energy is transformed as heat, if it is sent through an electric heating coil/furnace.
Thank you very much. Have a blessed Day. ArutPerumJyothi…
Monday, January 5, 2015 at 13:51 pm by Durai Sathanan
Ganesh S
A wonderful reply !! Thank You
Tuesday, January 6, 2015 at 02:21 am by Ganesh S
www.vallalarspace.com/durai
இந்த வாரம், வரும் ஞாயிற்றுக் கிழமையன்று (26.03.2017), மதுரை திருப்பரங்குன்றம் வாழ் அருட்செல்வர் தயவுதிரு.விஜயராமன் ஐயா அவர்கள் அகிலவுலக நேரலையில் சொற்பொழிவு ஆற்றுகின்றார்கள்!
அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி

தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி

திருச்சிற்றம்பலம்

ஆன்ம நேய சகோதர சகோதரிகளே, இன்புற்று வாழ்க!

இந்த வாரம், வரும் ஞாயிற்றுக் கிழமையன்று (26.03.2017), அமெரிக்காவிலுள்ள வள்ளலார் யுனிவர்சல் மிஷன் நடத்துகின்ற நேரலை (ஆன்லைன்) நிகழ்வில், மதுரை திருப்பரங்குன்றம் வாழ் அருட்செல்வர் தயவுதிரு.விஜயராமன்ஐயா அவர்கள்,

"வள்ளற்பெருமான் அருளிய சுத்த சன்மார்க்கத்தின் மெய்ப்பொருள்" -

Read more...
Thiru.Vijayaraman Ayyah p2.jpg

Thiru.Vijayaraman Ayyah p2.jpg

Thiru.Vijayaraman Ayyah p3.jpg

Thiru.Vijayaraman Ayyah p3.jpg

Thiru.Vijayaraman Ayyah p1.jpg

Thiru.Vijayaraman Ayyah p1.jpg

Download:

Durai Sathanan
அன்புடையீர், வளமோடு இன்புற்று வாழ்க!இந்தியாவிலிருந்து நேரலையில் இணைந்துகொள்ள தாங்கள் தங்களின் அலைபேசி மூலமாக +911725199055 என்ற இலவச எண்ணுக்கு டயல் செய்ய வேண்டும். இந்த +911725199055 எண்ணை + சோடு சேர்த்தே டயல் செய்யவேண்டும். இணைப்பு இலவசமா அமையும். தங்களுக்குத் தொலைபேசிச் செலவு வராது. அப்படித் தொடர்பு கொள்ளும்போது, உங்களின் அலைபேசியில் தொடர்பு கோட்டை டயல் செய்யும்படி கேட்கும். அப்போது தாங்கள் தொடர்பு கோட்டு எண்ணை (Access Code) 321894# என்று டயல் செய்தால் உடனே இலவச இணைப்பு ஏற்படும்.

இதேபோல், அந்தந்த நாட்டிற்குரிய இலவசத் தொலைபேசி இணைப்பைப் பயன்படுத்த வேண்டுமாய் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஆனால், எல்லா நாட்டிற்கும் ஓரே ஒரு தொடர்புக் கோட்டு ( Access Code) எண்ணைத்தான் பயன்படுத்த வேண்டும். அந்தத் தொடர்புக் கோட்டு எண் 321894# ஆகும்.

அடுத்து வரும் நிகழ்வுகளில் நம்மவர்கள் அனைவரும் இணைந்திட எல்லாம்வல்ல திருவருள் நன்கு காரியப்படுமாகுக! நன்றி, வணக்கம். அருட்பெருஞ்ஜோதி...
4 days ago at 15:56 pm by Durai Sathanan
www.vallalarspace.com/durai
பேரன்பும் பெருமதிப்பும்உடைய அருளாளப் பெருமக்களே!
அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி

தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி

திருச்சிற்றம்பலம்

பேரன்பும் பெருமதிப்பும்உடைய அருளாளப் பெருமக்களே

பேரருளாளன் திருவருளால் வளமோடு இன்புற்றுவாழ்கவே!

தங்களின் அன்புக்குடும்ப அங்கத்தார்களும் அருள்மிகும்

Read more...
www.vallalarspace.com/durai
'வண்ணப்பூச்சிவடிவம்' தெய்வத் தேனுண்டு வான்செய்யவே!
அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி

தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி

திருச்சிற்றம்பலம்

தாயின் கருவிலே திரவதிடநிலை முட்டைப்பருவம்

தரையில் தவழ்ந்து கருங்கண்டம்வரை புழுப்பருவம்

கருங்கண்டம் கடந்து இதுவரை கூட்டுப்புழுப்பருவம்

Read more...
www.vallalarspace.com/durai
எல்லாஉயிர்களிலும் என்றும் இருந்து இனிக்கின்றவனே!
அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி

தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி

திருச்சிற்றம்பலம்

எல்லாமுடைய வல்லானே நல்லானே தனிப்பதியானே

எல்லாஉயிர்களிலும் என்றும் இருந்து இனிக்கின்றவனே

எம்போலேஇகத்தில் இம்மனித தேகம் பெற்றவரெல்லாம்

Read more...
www.vallalarspace.com/durai
இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை (19.03.2016), வள்ளலார் யுனிவர்சல் மிஷன், அமெரிக்கா ஏற்பாடு செய்திருந்த அகில உலக நேரலை நிகழ்வு!
அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி

தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி

திருச்சிற்றம்பலம்

ஆன்ம நேய சகோதர சகோதரிகளே, இன்புற்று வாழ்க!

இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை வள்ளலார் யுனிவர்சல் மிஷன், அமெரிக்கா ஏற்பாடு செய்திருந்த நேரலை நிகழ்வில் கலைமாமணி, அருட்செல்வர் திருமிகு மலையூர் சதாசிவம் ஐயா அவர்களும் மற்றும் அருட்செல்வர் சுவாமி சுப்பிரமணியம் அவர்களும் மிக அற்புதமாகப் பாடிய ஆறாம் திருமுறை அருட்பாக்களைக் கீழ்க்கண்ட முகநூல் இணைப்பிலும், இங்கு பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள ஒலிப்பதிவிலும் நம் அருளன்பர்கள் கேட்டு மகிழலாம்!

Read more...

Audio:

4 Comments
Daeiou Team Daeiou.
Listened to the Thiru Arutpa songs by Mazhaiyr Sadasivam.
6 days ago at 21:13 pm by Daeiou Team Daeiou.
Daeiou Team Daeiou.
பாடியதைக்கேட்டுக் கருத்துச் சொல்லியதற்கு..அவர் நன்றி தெரிவித்தார். ஆறாம் திருமுறை பாடல்கள் பாடும்படி தம்மிடம் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டிருந்ததாகவும், அவர் தெரிவித்தார். அவர் மூலம், உலகம் எல்லாம், .. இசைக் கருவி..ஏது இன்றி..திரு அருட்பா பாடல்களை மட்டுமே.பாட வைத்ததற்கு..திரு துரைப் பாண்டியன் அவர்களுக்கு...நன்றி...
6 days ago at 01:00 am by Daeiou Team Daeiou.
Durai Sathanan
"இசைக் கருவிகளின் அதீத ஓசையின்றி அருட்பாவில் கனிந்து பாடும் அவரது குரலை மட்டுமே நேரலையில் தனித்துக் கேட்கும் போது, மிகுந்த ஆன்ம உருக்கமாகவும்,நெகிழ்வாகவும் இருந்தது!" - என்று நேரலை நிறைவில் இணைப்பிலிருந்த பன்னாட்டு அன்பர்கள் தங்களின் மகிழ்வைப் பகிர்ந்துகொண்டு இந்நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்தமைக்கு நன்றிகள் பல கூறிப் பாராட்டினார்கள் ஐயா. அப்படியிருக்கும் போது, அந்த நம் ஐயா அவர்கள் இனிக் கவனத்துடன், விடுதலின்றிப் பாடுவதற்கு அவரிடம் தயங்காது அன்போடு ஞாபகப்படுத்தியமைக்கு மிக்க நன்றிகள் பல ஐயா. வளமோடு இன்புற்று வாழ்க! அருட்பெருஞ்ஜோதி...
6 days ago at 05:07 am by Durai Sathanan
Daeiou Team Daeiou.
கருவிகளின்றி இசைத்த அவரது பாடல்களிலிருந்த கனிவு, குழைவு...அனைவரையும் அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவரின் சன்னதிக்கே எடுத்துச் சென்றன...ஏற்பாடு செய்து, திருவருளின் பாத்தியத்தை அனைவருக்கும் ஏற்படுத்தியமைக்கு நன்றி...
6 days ago at 09:40 am by Daeiou Team Daeiou.
www.vallalarspace.com/durai
இப்போது அருட்செல்வர் சுவாமி சுப்பிரமணியம் அவர்கள் நேரலையில் மிக அற்புதமாக ஆறாம் திருமுறை அருட்பாக்களைப் பாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்!
அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி

தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி

திருச்சிற்றம்பலம்

ஆன்ம நேய சகோதர சகோதரிகளே, இன்புற்று வாழ்க!

நமது அருட்செல்வர் மலையூர் சதாசிவம் ஐயா அவர்கள் முதலில் சில அருட்பாக்களைப் பாடி, இன்றைய நேரலை நிகழ்வை அற்புதமாக துவக்கி வைத்தார்கள்.

அருட்செல்வர் சுவாமி சுப்பிரமணியம் ஐயா அவர்கள் இப்போது நேரலையில் பாடிக்கொண்டிருக்கும் ஆறாம் திருமுறை திருஅருட்பா பாராயணத் திரட்டை இவ்விடம் நம் அன்பர்களுக்காக வெளியிட்டுள்ளோம்.

Read more...
swamy Subramanian.jpg

swamy Subramanian.jpg

ss3.jpg

ss3.jpg

Download:

Daeiou Team Daeiou.
Very good effort.
Sunday, March 19, 2017 at 13:38 pm by Daeiou Team Daeiou.
www.vallalarspace.com/durai
இந்த வாரம், அருட்செல்வர் சுவாமி சுப்பிரமணியம் அவர்கள் தொடர்ந்து நான்கு மணி நேரம் ஆறாம் திருமுறை அருட்பாக்களைப் பாடுகின்றார்கள்!
அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி

தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி

திருச்சிற்றம்பலம்

ஆன்ம நேய சகோதர சகோதரிகளே, இன்புற்று வாழ்க!

இந்த வாரம், வரும் ஞாயிற்றுக் கிழமையன்று (19.03.2017), சென்னை-வடலூர் வாழ் அருட்செல்வர் சுவாமி சுப்பிரமணியம் அவர்கள் தொடர்ந்து நான்கு மணி நேரம் அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவலையும் மற்றும் திருஅருட்பா ஆறாம் திருமுறை அருட்பாக்களையும், அமெரிக்காவிலுள்ள வள்ளலார் யுனிவர்சல் மிஷனானது நடத்துகின்ற நேரலை (ஆன்லைன்) நிகழ்வில் பாடியும் படித்தும் நம்மையெல்லாம் அருட்சுகத்திலே களிக்கவைக்க சம்மதித்துள Read more...
SS 2.jpg

SS 2.jpg

ss3.jpg

ss3.jpg

ss4.jpg

ss4.jpg

ss5.jpg

ss5.jpg

ss7.JPG

ss7.JPG

ss8.JPG

ss8.JPG

swamy Subramanian.jpg

swamy Subramanian.jpg

Download:

Durai Sathanan
அன்புடையீர், வளமோடு இன்புற்று வாழ்க!இந்தியாவிலிருந்து நேரலையில் இணைந்துகொள்ள தாங்கள் தங்களின் அலைபேசி மூலமாக +911725199055 என்ற இலவச எண்ணுக்கு டயல் செய்ய வேண்டும். இந்த +911725199055 எண்ணை + சோடு சேர்த்தே டயல் செய்யவேண்டும். இணைப்பு இலவசமா அமையும். தங்களுக்குத் தொலைபேசிச் செலவு வராது. அப்படித் தொடர்பு கொள்ளும்போது, உங்களின் அலைபேசியில் தொடர்பு கோட்டை டயல் செய்யும்படி கேட்கும். அப்போது தாங்கள் தொடர்பு கோட்டு எண்ணை (Access Code) 321894# என்று டயல் செய்தால் உடனே இலவச இணைப்பு ஏற்படும்.

இதேபோல், அந்தந்த நாட்டிற்குரிய இலவசத் தொலைபேசி இணைப்பைப் பயன்படுத்த வேண்டுமாய் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஆனால், எல்லா நாட்டிற்கும் ஓரே ஒரு தொடர்புக் கோட்டு ( Access Code) எண்ணைத்தான் பயன்படுத்த வேண்டும். அந்தத் தொடர்புக் கோட்டு எண் 321894# ஆகும்.

அடுத்து வரும் நிகழ்வுகளில் நம்மவர்கள் அனைவரும் இணைந்திட எல்லாம்வல்ல திருவருள் நன்கு காரியப்படுமாகுக! நன்றி, வணக்கம். அருட்பெருஞ்ஜோதி...
Wednesday, March 15, 2017 at 00:29 am by Durai Sathanan
www.vallalarspace.com/durai
நேற்றைய (12.03.2017) வள்ளலார் மிஷன் (USA), நேரலை நிகழ்வில் திருச்சியிலிருந்து அருட்செல்வர் இரா.கோகுலகிருஷ்ணன் அவர்கள் பகிர்ந்து கொண்ட நற்செய்திகளின் சுருக்கம்!
தஅருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி

தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி

திருச்சிற்றம்பலம்

அருள் நிலையில் எம்மார்க்கமும் சன்மார்க்கமேயாம்

அருள் மிகுதயவுடையார் எல்லோரும் சன்மார்க்கிகளே

அருள் நாடும்நம் சன்மார்க்கிகள் ஒருசிலரேயானாலும்

Read more...
2 Comments
ஸ்வாமி  இராஜேந்திரன்
அய்யா, “சத்துவிசாரத்தின் சிறப்பு குறித்த பதிவிற்கு நன்றி. சத்துவிசாரத்தினை எப்படிச் செய்வது என்பது குறித்து திரு கோகுலகிருஷ்ணன் அவர்களின் விளக்கம் இன்னும் இருந்தால் அதனை இங்கே பதிவு செய்ய வேண்டுகிறேன். நன்றி!
Thursday, March 16, 2017 at 21:12 pm by ஸ்வாமி இராஜேந்திரன்
Durai Sathanan
நன்றி ஐயா. அவரது ஒலிப்பதிவை விரைவில் வெளியிடுகிறோம். வளமோடு இன்புற்று எக்காலத்தும் வாழ்க! அருட்பெருஞ்ஜோதி...
Friday, March 17, 2017 at 06:03 am by Durai Sathanan